Drama & Kişisel Gelişim Kulübü

Eğitim, öğretim ve kişisel gelişim alanlarında Yaratıcı Drama metotlarının kullanımı çağdaş eğitim sistemlerinin önemli bir parçasıdır.  Her yaş grubundan bireyin farklı atölyeler ve farklı içeriklerle katılabileceği Yaratıcı Drama Programları tiyatro ve drama tekniklerinden faydalanarak grup çalışması içinde, oyun ve kurgular geliştirerek durumları, olayları, sorunları kısaca hayatı yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalardır. Başka bir anlatımla yaratıcı drama bir  “yaşayarak öğrenme” yöntemidir.


Çocuklar için

Duygularını tanımasını ve kontrol etmesini öğrenme

Arkadaş ilişkilerini iyi yönetebilme

Kendi kişiliğini grup içinde koruyabilme

Kendi özelliklerini ve potansiyelini fark edebilme

Dil Becerilerini ve ifade yeteneğini geliştirme

Özgüveninin gelişmesi

Diğer bireylerin farklılıklarını anlama ve saygı gösterme

Yaratıcılık ve estetik değerlerin gelişimi

Sosyal becerilerinin güçlenmesi ve işbirliği yapabilme becerisi

Yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu, düşünce ve davranışları oluşturabilme

Olumlu düşünme ve davranma alışkanlığının kazanılması

Ücretsiz Online İngilizce Deneme Sınavı Hemen Seviyeni Belirle!

Seviye Tespit Sınavı!
Back to Top